Begreper

Strømmen i Norge er billig, men...

Energi er en ressurs som kan stige i pris etter hvert fordi etterspørselen øker når befolkningen vokser. Norges Vassdrags- og elektrisitetsdirektorat (NVE)  har gjort en analyse som du kan laste ned her. Den viser økende priser på strøm fram mot 2030. Det råder en del usikkerhet rundt analysene. Klimaet blir varmere, og da kan det fort også bli tørrere, som vi har sett i sommer (2021) i Sentral-Europa, og da blir det mindre vann i magasinene og dyrere strøm. På den annen side får noen regioner mer nedbør enn før. Vannet som fordamper skal jo ned igjen et eller annet sted.


I det siste har krigen i Ukraina påvirket leveransene av energi til Europa, der man vil bygge ut produksjonen. Fossil energi ses på kun som en midlertidig kriseløsning, og også kjernekraft er på ny aktuelt. Fornybare energiklider tar tid å implementere i stor skala og kan være kontroversielle angående bl.a. arealbruk, støy og naturvern. Kjernekraft utgjør i dag en viss andel av global og europeisk energiforsyning (les mer her og her). Den er også kontroversiell, og vil neppe fullt ut kunne erstatte fossil energi sammen med andre fornybare kilder. Derfor fokuseres det på reduksjon av forbruket. Høyere pris på strøm må man altså regne med enten dette er et valgt virkemiddel for å få ned forbruket, eller om det er en direkte følge av prisdannelsen i et fritt marked med begrenset tilbud på noe det er stort behov for.


Har du et energieffektivt hus, vil det i tillegg til å spare strøm, også ha potensielt høyere salgsverdi i framtida.

Skal du reparere eller utbedre huset ditt, vurder å energioppgradere i samme slengen.  Tilleggskostnaden for å gjøre dette samtidig blir mindre hvis du uansett hadde tenkt å foreta deg noe.