BRA

Måleregler for BRA (bruksareal)

BRA er arealet mellom ytterveggene (som altså ikke skal være med).

Uoppvarmet BRA inngår i totalen. Dette er for eksempel kalde boder i kjelleren.


De delene av loftet som har takhøyde på minst 190 cm (hvis sonen er minst 60 cm bred), og golv som er 60 cm utenfor denne sonen, regnes med i BRA. Derfor har som hovedregel loftet mindre BRA enn etasjen under selv om de har selve golvflate.


Hvis et hus etterisoleres på innsida av veggene, minker BRA noe.

Det er bedre å gjøre det fra utsida fordi tilkomsten er lettere, BRA beholdes, vindtettingen utbedres, randsoneisoleringen av etasjeskillerne blir bedre, og beboerne blir mindre berørt av byggearbeidene. Været kan være et problem, men i dag er det vanlig å dekke stillaser med presenninger ved behov.


Oppgradering av veggene blir gjerne en kombinasjon av utvendig og innvendig arbeid når huseiere pusser opp innvendig og endrer på innredning og panel. Da blir det ofte 5 cm ekstra isolasjon innover i huset i et skikt der man også legger rør og ledninger. Mest mulig isolering fra utsida er uansett å anbefale.


Mer informasjon om måling av arealer på Wikipedia.