Gråvannsgjenvinner

Om å varme opp gata og nabolaget... og gjøre rottene glade

Avløpsgjenvinner
Dusjgjenvinner
Slukgjenvinner

Figurer og animasjon er fra Meander Heat Recovery

Å varme opp vann krever mye energi.  Selv en varm sommerdag går det mye strøm hvis noen dusjer, og det gjør de jo.  Da er standarden slik at vi leder varmen ut av huset uten forsøk på å ta noe tilbake.  Det gjør vi ikke lenger med den lufta vi har oppvarmet.  Men det varme vannet, som krever mer energi, er det fortsatt vanlig å bare kaste ut.  Slik er det.  Forstå det den som kan.


For å ta tilbake noe av energien, trenger vi bare å la det varme vannet som skal ut, passere det kalde som skal inn i berederen, slik vi gjør i et ventilasjonsanlegg som har varmegjenvinner.  Enkle systemer kan gjøre jobben og ta tilbake halvparten av varmen (se f.eks. her, et stykke nede på sida). I dag finnes det i handelen blant annet løsninger som virker i dusjgolvet, i sluken eller i avløpsrøret.  De er generelt rimelige og har bra virkningsgrad, så det varer ikke lenge før de har tjent inn investeringen (kort payback/tilbakebetalingstid).  Det forventes derfor at de vil bli mer populære etter hvert.  I dag er det nesten ingen som kjenner til dem.


Les mer om støtteordninger.


lenke-sida på dette nettstedet er der også litt mer informasjon.